transformació

Eruga, crisàlide i papallona.

Metamorfosi i transformació.