Tòtems

Cada espècie animal juga un paper molt important en l’ecosistema i en l’equilibri de la terra. Cadascun amb les seves peculiaritats i desenvolupant un paper únic i essencial en el planeta. Al llarg de la història moltes cultures han venerat a diversos animals. Els han convertit en animals sagrats, en divinitats, guies espirituals, protectors, guardians, i un llarg etcètera.

La qüestió és que en tenim molt a aprendre dels animals. Cada un d’ells amb les seves particularitats, les seves fortaleses i debilitats ens ensenya maneres diferents de viure. I, encara que no puguem percebre-ho, estan allà fent-nos costat quan els necessitem.